×

ZBIERANIE DANYCH PRODUKCYJNYCH

PDC (Production Data Collect) jest aplikacją, która gromadzi dane z każdego urządzenia na linii produkcyjnej, gwarantując pełną identyfikowalność. PDC monitoruje i kontroluje obszar produkcji i naprawy, pozyskując dane z ESA i urządzeń innych producentów. Oprogramowanie PDC podnosi jakość, poprawia wydajność i zapewnia zarządzanie danymi w czasie rzeczywistym. PDC współpracuje z lokalnymi lub zdalnymi serwerami Klienta, dostarczając informację w czasie rzeczywistym.

DO GÓRY